راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


من عاشق چی ام؟

 

من عاشق هیچ کس نیستم.

من عاشق غروبم.

عاشق نشستن و خیره شدن به غروب.

من عاشق ابرم که هرچه شبنم از اوست.

عاشق سنگ انداختن توی آب و گوش کردن به صدای دلنشین موج.

من عاشق نشستن با دوستان پاک و خل و چل و عاشقم هستم.

عاشق گوش کردن به صدایشان.

عاشق خنده هاشان و دیوانگی هاشان.

من عاشق چرخ و فلکم.

عاشق نان و پنیر و سبزی…

آه که چه حالی دارد.

من عاشق هیچکی نیستم و نخواهم بود

جز همسر آیندمبرچسب ها:
منبع مطلب